Privacy

Privacy statement

Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van persoonlijke berichten, de nieuwsbrief en opgevraagde informatie.
Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Deze site gebruikt alleen cookies om te meten hoeveel bezoek er komt. (Google Analytics)

Ik hou mij aan de regels van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door jou verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jou en ons (bijvoorbeeld bij abonnementen);
Om je te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde je te interesseren voor onze producten en diensten, kun je hiertegen te allen tijde kosteloos bezwaar aantekenen.
De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat je onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Gegevens die door de klant aan Powerplaykids.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
De gegevens die de klant aan Powerplaykids.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.